سیمای طرح

مسيرخط ۱ قطار شهري اهواز بطول تقريبي ۲۳ كيلومتر , شمال شرقي شهر را با عبور از بخش مركزي شهر و رودخانه كارون به جنوب غربي شهر متصل مينمايد . اين مسير مشتمل بر ۲۴ ايستگاه بوده و زمان سفر در طول آن با درنظر گرفتن سرعت حداكثر ۷۰ كيلومتر بر ساعت، ۴۰ دقيقه برآورد مي شود.
كريدور قطار شهري اهواز از نيروگاه زرگان در بخش شمالي آغاز شده و با حركت در مسير بلوار پاسداران، خيابان بهبهانی، بلوار گلستان و عبور از ميدانهاي فرودگاه , دروازه , دانشگاه و كارگر در پاركينگ جنوبي خاتمه مي يابد. بر اساس گزارشات مطالعات نحوه استقرار خط و مطالعات مرحله اول و جلسات مختلف كارشناسي , در نهايت شوراي عالي ترافيك , نحوه استقرار خط در طول مسير شمال شرقي جنوب غربي را بر اساس زير تصويب نمود :
براساس اين مصوبه کل ۲۲.۵ كيلومتر مسير به صورت زیر زمینی می باشد و مشخصات مسیرهای آن به شرح ذیل است:الف- بخش شمال شرقی مسير :

 

امتداد بلوار پاسداران و میدان فرودگاه ، میدان شهید بندر و میدان دروازه به طول ۷.۵ کیلومتر شامل چهار تقاطع مهم است كه از مجاورت فرودگاه و شركت نفت عبور مي كند. در اين مسير ۷ ايستگاه در نظر گرفته شده است .

 

ب- بخش جنوبی مسير :

 

اين مسير در حد فاصل بلوار آیت الله بهبهانی از مقابل مصلي  و چهارراه آبادان می باشد.

 

ج- بخش غربي مسير :

 

اين مسير در حد فاصل خیابان سلمان فارسی (نادری)، رودخانه کارون تا میدان ساعت خواهد بود.

 

د- بخش جنوب غربي مسير :

 

بخش جنوب غربی حدفاصل میدان ساعت، میدان دانشگاه، بلوار گلستان، میدان کارگر و کارخانه نورد خواهد بود.

 

 

مشخصات ناوگان    
قطارهای انتخاب شده از نوع سبک LRT و هر قطار شامل ۳ واگن به شرح ذیل است:

ظرفیت ( حداکثر۴ مسافر در متر مربع)

۷۰۰

عرض

۲.۶۵ متر

طول

۱۰۰ متر

ارتفاع خطوط بالاسری

۴.۲ متر

سرعت حداکثر

۸۰ کیلومتر بر ساعت

افزایش شتاب

۱.۳ متر بر مجذور ثانیه

کاهش شتاب

۱.۲ متر بر مجذور ثانیه

 

مطالعات طرح
مطالعات فاز صفر
این مطالعات توسط مهندسین مشاور اندیشکار در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت که نتیجه این مطالعات برای کل شهرستان اهواز ۴ خط را پیش بینی نمود که مجموعا حدود ۷۰ کیلومتر  می باشد. این مطالعات شامل موارد ذیل بوده اند:
مطالعات وضع موجود حمل و نقل شهري در اهواز با توجه به جمعيت و اشتغال در حوزه نفوذ مناطق مختلف
برآورد تقاضاي سفر
پيشنهاد كريدورهاي بالقوه قطار شهري
انتخاب مسيرهاي برتر شبكه قطار شهري اهواز
مطالعات فاز یک

به منظور انجام مطالعات خط ۱ پروژه قطار شهری اهواز با شرکت مهندسین مشاور ایمر  جهت انجام خدمات مشاوره ای قراردادی با شرح خدمات شامل:
۱: مرحله اول زيرسازي ، روسازي ، بهره برداري ، برقي كردن ، جريه و كارخانجات ، ساختمان دپو‌ها ، علايم و ارتباط ، سيستم تهويه و برودتي ، مطالعات پلها ، كليه ساختمانهاي ايستگاهها
۲: طراحي زيست محيطي طرح